Obraz „Dryáda“

Rákos dech mění

Rákos dech mění
ve větru a mžení
kůň barvy lebek
bezedné nebe
tvář víle stíní
tětiva z žíní
jak bílý jíl bledá
šíp nad obzor zvedá
 
soumračná dryáda
prázdný luk odkládá
mlčící neživá
se za obzor nedívá
koně zpět stáčí
a déšť rákos smáčí….

Eva Jozífková